Izdavač i nakladnik

RTL Hrvatska
Krapinska 45
HR-10000 Zagreb
Tel: + 385 1 3660 000
Fax: + 385 1 3660 009
E-mail: rtl@rtl.hr
Web: www.rtl.hr

Glavna urednica
Željka Sablić Odrljin

Zamjenica urednice
Sanja Miler

Prodaja oglasnog prostora:
digital.sales@rtl.hr

novinarke:

Ana Šefček 

Ines Mihić 

Marijana Markelić 

Marsela Glavina

Nika Beluhan

Selma Sakić 

Tena Šnajder

Kontakt redakcije portala Zena.hr
E-mail: zenahr@rtl.hr

RTL Hrvatska za usluge d.o.o.

Krapinska 45, HR-10000 Zagreb
Upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu sa matičnim brojem subjekta MBS: 080451968, OIB: 07330149920
IBAN: HR4623300031100217010 otvoren kod SG-Splitska banka d.d. R.Boškovića 16 – Split.
Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.
Predsjednik Uprave: Marc Puškarić
Članica uprave: Ivana Mihelčić

Pratite nas
2021. Sva prava pridržana.