Budi najbolja verzija sebe.

Djevojčica (3,5) odjednom odustaje od govora i teško joj je izgovarati riječi

Poštovana, kćer ima 3,5 godine i do sada je pričala puno, iako nije sve bilo razumljivo.

Budi najbolja verzija sebe.

Zadnjih 5 dana počela je sve manje i manje koristiti riječi i više pokazivati rukama što želi, a prilikom pokušavanja izgovaranja riječi i rečenica sve se više muči i ne može reći ni ono što je prije mogla bez problema, ponavlja slogove, počne kao šaptati i odustaje od govora.

Odgovor:

Poštovana,

vjerujem da ste zabrinuta, posebice ako se govor do sada razvijao i napredovao. Tijek razvoja jezika i govora vrlo je snažan pokazatelj ukupnog djetetova razvoja no njega mogu narušiti različiti rizični faktori kao prijevremeno rođenje, niska porođajna težina, poteškoće sluha, moždana krvarenja, te određeni psihološki i emocionalni faktori.

Budi najbolja verzija sebe.

Često kažemo da, ako je dijete imalo u sebi predispoziciju za govornu nestabilnost, u nekom od perioda ranog razvoja dovoljan je okolinski okidač da potakne razvoj govornih nestabilnosti i promjeni tijek razvoja. Promjena koja dovodi do vanjske manifestacije može biti neurološke, motoričke ili emocionalne prirode, te mnogi faktori međusobno mogu utjecati na pojavu poteškoće.

U dobi od 3,5 godine dijete bi trebalo koristiti urednu rečenicu od 3-4 riječi, postavljati jasna pitanja, koristiti zamjenice, povezano govoriti o stvarima koje su se dogodile, pričati kraće priče i imati usvojeno mnogo drugih vještina slušanja i razumijevanja. Spomenuli ste kako je vaša djevojčica puno pričala do sada, iako nije sve bilo razumljivo, što može ukazivati na nestabilnu govorno-jezičnu razvojnu bazu, te smatram da je važno da obavite detaljan logopedski pregled, pregled dječjeg psihologa, te po potrebi neuropedijatra, kako bi se razjasnili svi mogući uzroci koji su doveli do nepoželjne vanjske manifestacije u govoru.

U ovom periodu čekanja na pregled, vrlo je važno pružiti maksimalnu podršku djevojčici, ne zahtijevati od nje da govori ako joj nije ugodno (pokazatelji ukazuju na njenu svjesnost o promjeni i nemoć da to promjeni) te joj pomoći da bude shvaćena na koji god mogući način. Važno joj je ukazivati na sve pozitivne aspekte nje same, te jačati njenu vlastitu sliku o sebi.

Budi najbolja verzija sebe.
Pratite nas
2021. Sva prava pridržana.