Budi najbolja verzija sebe.

GMO - genetska tehnologija i njen utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi

Povodom 22. travnja - Dana planeta Zemlje ilustracije i upozorenje o utjecaju GMO

Budi najbolja verzija sebe.

GMO namirnice ne prestaju izazivati polemike na svim razinama. GMO (genetski modificirani organizmi) nastaju prenošenjem jednog ili više gena iz jedne vrste u sasvim drugu vrstu živih bića. Takvo prenošenje gena (nasljednih obilježja) između nesrodnih vrsta (primjerice između životinja, biljaka i bakterija) u prirodi naprosto nije moguće. GMO tehnologija nema nikakve veze s križanjem srodnih vrsta, kakvo postoji u prirodi i kakvo se koristi i u znanosti.

Dvojbe i razmimoilaženja glede GMO-a su stoga prisutni među stručnjacima, akademicima, nobelovcima - premda se pokušava stvoriti dojam da su protiv te genetske tehnologije tobože samo nedovoljno upućeni.

A istina je da upravo istraživači iz toga područja upozoravaju na nesagledive opasnosti po okoliš i po zdravlje ljudi koje proizlaze iz primjene te biotehnologije.

Budi najbolja verzija sebe.

Jednostavno, ne može se predvidjeti kako će na okoliš i na ljudsku fiziologiju djelovati GMO organizmi, jer ih u cijeloj povijesti živih vrsta i ljudskoga roda nikada nije ni bilo na ovome planetu.

Zagovornici GMO namirnica, a to su prvenstveno multinacionalne kompanije koje su patentirale "vlasnička prava" na određene genetski promijenjene organizme, se ne obaziru na takve opomene, čak iako dolaze od vrhunskih autoriteta. Njihov  je cilj proširiti što više primjenu genetski promijenjenih organizama, koje smatraju svojim "proizvodima" i za koje su osigurale "patente", kako bi mogli ostvariti ekstra profit na naplaćivanju prava korištenja. Djelovanje GMO-a na okoliš i na zdravlje ljudi pri tome za te kompanije uopće nisu od interesa.

Davorin Zorko

Foto: www.worth1000.com

Budi najbolja verzija sebe.
Budi najbolja verzija sebe.
Pratite nas
2021. Sva prava pridržana.