Kako ostati uz dijete na bolničkom liječenju?

Skupi boravak u bolnici ne može si svatko priuštiti

Odgovor na ovo pitanje, kada se radi o hrvatskim bolnicama, za roditelje se zaista pretvara u pravu moru. Svaki roditelj želi ostati uz bolesno dijete, pogotovo ako je mlađe dobi, koje teže podnosi razdvajanje od mame i tate, no, to je teško izvesti kad je bolnički smještaj za te namjene uglavnom sveden na tek nekoliko apartmana. A kada i dobijete smještaj, budite spremni platiti ga kao ponajbolji hotel. Naravno da će svatko odvojiti i zadnju lipu da bude 24 sata uz svoje dijete i pomogne mu u oporavku, no 500 ili 750 kuna po danu za smještaj u bolničkom apartmanu ne može si svatko priuštiti.

Daleko, daleko od europskih standarda

Ima nekih bolnica u Hrvatskoj gdje svi roditelji hospitalizirane djece mogu  ostati s djetetom. Tako je, primjerice, u bolnici u Dubrovniku, u kojoj svi roditelji besplatno ostaju s djetetom do 3 godine starosti. U drugima, posebice u Zagrebu, smještaj uz bolesno dijete plaća se u iznimno visokim iznosima, a na smještaj se mora pritom i čekati, jer ga roditelji koji znaju da će im dijete ići na određenu operaciju često znaju rezervirati. Različita praksa u različitim bolnicama, prema iskustvima roditelja, često nema veze sa stvarnim materijalnim uvjetima bolnice, nego je posljedica stava odgovorne osobe u bonici te tumačenja Pravilnika koji regulira boravak roditelja uz dijete.

Pravo na smještaj uz dijete u bolnici

A što kažu famozna pravila?  Roditelj ima pravo na bolnički smještaj uz dijete, ovisno o dobi djeteta i vrsti njegove bolesti. U slučaju bolničkog liječenja maloljetnika, ovisno o njegovoj dobi ili vrsti bolesti, jedan roditelj ima pravo na smještaj uz dijete. Za vrijeme smještaja uz dijete roditelj nije obvezan sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite, a ako u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju može ostvariti pravo na naknadu plaće, ima pravo i na naknadu plaće za bolovanje zbog njege djeteta.

Cjelodnevni smještaj uz dijete

Riječ je o pravu na cjelodnevni, 24-satni smještaj koje se ostvaruje u skladu s odgovarajućim smještajnim kapacitetima bolnice. Pravo ostvaruje osigurana osoba i to majka djeteta pod uvjetom da je jedina prehrana djeteta majčino mlijeko, odnosno da postoji potreba dojenja djeteta, a što utvrđuje izabrani doktor djeteta, odnosno doktor bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi. Zatim, jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, koje o tome posjeduje rješenje nadležnog tijela ili nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja, a na prijedlog odjelnog doktora ugovorne bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi. Pravo se ostvaruje na osnovi uputnice za bolničko liječenje djeteta na kojoj se naznačuje potreba cjelodnevnog smještaja majke uz dijete radi dojenja ili potreba cjelodnevnog smještaja roditelja uz dijete s teškoćama.

Dnevni smještaj uz dijete

Radi se o pravu na dnevni smještaj, ali ne i na noćenje, uz dijete u dobi od navršenih šest mjeseci do navršenih pet godina starosti. Pravo pripada jednom roditelju. Uvjeti za ostvarivanje prava su da je dijete mlađe od pet godina, i
da se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje djece oboljele od akutnih bolesti. Roditelj djeteta s poteškoćama u razvoju koje o tome posjeduje odgovarajuće rješenje, odnosno nalaz vještačenja i mišljenje nadležnog tijela, ima pravo na dnevni smještaj uz dijete bez obzira na njegovu dob. Pravo se ostvaruje na prijedlog odjelnog doktora ugovorne bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi, a na temelju uputnice koju izdaje izabrani doktor djeteta.

Cijene

Apartman se na Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb plaća 500 kuna  po danu. Klinički bolnički centar Zagreb jedini na svojim internetskim stranicama ima popis apartmana po odjelima i cjenik dnevnog smještaja, gdje se vidi da KBC raspolaže s ukupno dvadesetak apartmana koji se iznajmljuju po cijeni od 270 kuna do tisuću kuna dnevno, ovisno o odjelu. U KBC-u osim privatnosti nude televizor s mogućnošću praćenja satelitskog programa, telefon, priključak na internet, videorekorder i glazbenu liniju, te mogućnost biranja jela i, dakako, duže vrijeme posjeta.

U Specijalnoj bolnici za dišne putove za djecu i mladež na Srebrnjaku za roditelje hospitalizirane djece postoji nekoliko apartmana koji se naplaćuju dvjesto kuna. Tako njihov Odjel za pulmologiju i alergologiju  predškolske i školske dobi sadrži 18 postelja uz 4 apartmana koji omogućuju boravak roditelja uz dijete tijekom cijeloga stacionarnog liječenja.

Što omogućuju Klaićeva i  Zarazna bolnica?

U Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ prije desetak godina godine realiziran je apartmanski smještaj za roditelje s djecom. U odjeljcima za smještaj majki s djecom, kojih ima 10, a sastoje se od kreveta za majku i dječjeg krevetića, HZZO snosi troškove boravka majki dojilja do 6 mjeseci starosti djeteta. U srpnju 2002. godine odjel reducira broj kreveta prema zahtjevima HZZO-a na 19 krevetića u stacionaru / 10 majka – dijete / i 4 krevetića u dnevnoj bolnici, ukupno 23.

Boravak na odjelu uz dijete omogućen je jednom roditelju, odnosno skrbniku. S djetetom borave u sobi s dječjim krevetom i krevetom za pratitelja. Osobe koje plaćaju boravak u smještaju s bolesnim djetetom imaju u cijenu boravka uključena i tri obroka. U Klinici za dječje bolesti, poznatoj Klaićevoj, bolnički apartman na Odjelu za kirurgiju iznosi 750 kuna po danu, a na odjelu za pedijatriju s djetetom koje doji, do 6 mjeseci starosti, majka može boraviti 24 sata bez plaćanja. No, apartmana su samo dva, a potrebe ogromne.

(M.G.)
Foto: © Dron - Fotolia.com

Pratite nas
2021. Sva prava pridržana.