Budi najbolja verzija sebe.
Anonimni korisnik

Poštovani, moj je djed vanknjižni (su)vlasnik na nekretninam...

Poštovani, moj je djed vanknjižni (su)vlasnik na nekretninama-zemljištu, koje je darovao svojoj kćeri-mojoj majci, bez ikakvog ugovora (neprekidno ga je nesmetano koristio najmanje 30 godina). Djed prebiva na selu-područje posebne državne skrbi (II skupina), gdje su na zemljištima mahom nesređena imovinska i zemljišno-knjižna stanja. Moji su roditelji na tom zemljištu započeli gradnju kuće (samostalno. Postoje jedino svjedoci (susjedi, baka, djed, mamina sestra i braća) i računi komunalija na mamino ime) prije domovinskog rata. Kuća je sada sagrađena.Mama je obveznik poreza za kuće na odmor (postoji rješenje Porezne uprave i dokaz o uplati). U katastru su kao vlasnici na tim česticama upisani moj djed, njegov brat a dio nekih čestica su u općinskom vlasništvu. Nekada su djed i njegov brat živjeli u gospodarskoj zajednici (sa svojim obiteljima). Kasnije su razvrgnuli gospodarsku zajednicu i izvršili diobu nekretnina (dogovorno, bez ugovora) na način da je djed postao vlasnikom suvlasničkog dijela bratovih nekretnina.Nekretnine u općinskom vlasništvu realizirat će se sklapanjem kupoprodajog ugovora s mamom (nakon što općina odredi cijenu). U zemljišnim knjigama, predmetno je zemljište u vlasništvu nepoznatih ljudi, umrlih prije najmanje 100 godina.Sada bi majka realizirala svoje vlasništvo i ishodila građevinsku i druge dozvole tj.legalizirala nekretninu.Na žalost, djed je takve naravi da ne pristaje na nikakve procedure tvrdeći da je to njegovo. Susjeda je u našoj blizini sagradila kuću (njiva do djedove, koju je koristio susjedin otac) i namjerno želi preći na "naš dio" jedne od čestica, jer joj je njezin dio preuzak. Djed pristaje jedino na zaključenje darovnog ugovora s mamom . Mama mora sama pokrenuti čitav postupak, a ne znamo od kuda krenuti.Sa štovanjem!

Hej, slobodno nam se obrati

Imaš pitanje vezano uz ljubav, bolne mjesečnice, što da dalje napraviš u životu, poslu?
Postavi Pitanje

Odgovor stručnjaka

Situacije sa nesređenim vlasničkim odnosima na nekretninama su prilično komplicirane i dugo traju.Za početak treba dobro pregledati sve dokumente koje imate, izvaditi posljednje stanje u zemljišnim knjigama i tada vidjeti od kuda krenuti. Bilo bi najbolje da za to angažirate odvjetnika koji će vam u svemu pomoći.
Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.