Budi najbolja verzija sebe.
Anonimni korisnik

Imam 30 godina, i već dosta dugo razmišljam o pokretanju vla...

Imam 30 godina, i već dosta dugo razmišljam o pokretanju vlastitog posla, ideju imam razrađenu do svakog detalja. Ali problem je u financijama.Interesira me kakvi sve poticajni programi postoje da prate žene kao poduzetnice početnice, s tim da napomenem da živim na otoku. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

Hej, slobodno nam se obrati

Imaš pitanje vezano uz ljubav, bolne mjesečnice, što da dalje napraviš u životu, poslu?
Postavi Pitanje

Odgovor stručnjaka

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je 23. ožujka ove godine objavilo projekt "Poduzetništvo žena" za 2007.g. čiji je cilj veće uključivanje žena u poduzetništvo. Prijaviti se mogu mala i srednja trgovačka društva, obrti, zadruge i ustanove, u većinskom (51% i više) privatnom vlasništvu žena državljanki Republike Hrvatske.Bespovratne potpore se dodijeljuju za:- nabavu informatičke opreme i poslovnog softwera za poduzetnice do tri godine poslovanja, do maksimalnog iznosa od 7.500,00 kuna- ishođenje dokumentacije potrebne za podnošenje i odobravanje poticajnih kredita za poslovanje (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole itd.)- konzultantske usluge pri registraciji i osnivanju- pokriće dijela troškova registracije- izradu poslovnog plana, investicijske studije, plana marketinga i sl.- dopunsku poduzetničku izobrazbu i informatičko obrazovanje- konzultativne usluge u prvih šest mjeseci poslovanjaNajviši iznos potpore po korisniku je do 80.000,00 kn, primjena vaučera za konzultanta s liste certificiranih konzultanata.Zahtjevi za potpore podnose se na propisanom obrascu – PŽ/07. Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, Povjerenstvu koje imenuje Ministar. Pored popunjenog zahtjeva potrebno je priložiti: a) za trgovačko društvo, zadrugu ili ustanovu:1. Rješenje o upisu u sudski registar2. Bilanca i račun dobiti i gubitka za 2006. godinu3. BON-2 ne stariji od 30 dana4. Obrazac R-Sm ne stariji od 30 dana5. Potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi 6. Ugovor o zaključenom kreditu s poslovnom bankom7. Ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istihb) za obrt:1. Obrtnica2. Prijava poreza na dohodak za 2006. godinu3. BON-2 ne stariji od 30 dana4. Obrazac R-Sm ne stariji od 30 dana5. Potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi 6. Ugovor o zaključenom kreditu s poslovnom bankom7. Ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih.Više o tome možete pročitati na stranicama Ministarstva: http://www.mingo.hr/default.asp?id=1276
Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.