UNICEF i Međunarodni dan djeteta: 30. obljetnica Konvencije o pravima djetetavmarina
  • 21.11.2019 12:59:11
  • Bodova: 50852
  • Prijavi
Podržavam.
elaeje
  • 1.12.2019 11:00:14
  • Bodova: 28724
  • Prijavi
Apsolutno podržavam,međutim prava istina jest drugačija,a papir trpi svašta dok dijeca nadalje pate,i ne radi se,u korist istih! Poučena iskustvom,znam što pišem.