Kontakt

Impressum:

 

Portal Žena.hr

 

Izdavač/Nakladnik: 
RTL Hrvatska d.o.o. za usluge

Krapinska 45
HR-10000 Zagreb
Tel: + 385 1 3660 000
Fax: + 385 1 3660 009
E-mail: rtl@rtl.hr
OIB: 07330149920

Proizvodnja/produkcija sadržaja i uredništvo: 
iNeo d.o.o.
Krapinska 45
HR-10000 Zagreb
OIB: 84998723107

ISSN 1846-341X

Glavna urednica:

Sanja Miler
sanja.miler@zena.hr


www.zena.hr
urednistvo@zena.hr

 

Prodaja oglasnog prostora:
digital.sales@rtl.hr
marketing@zena.hr

 

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 070076133
Poslovna banka: Privredna banka d.d. Zagreb, žiro račun HR5023400091110462313
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.
Direktori i članovi uprave su Guillaume Antoine Rabhi, zastupa društvo zajedno s jednim direktorom, i Nino Štambuk, zastupa društvo zajedno s jednim direktorom.