Promijenili smo pravila o zaštiti privatnosti i kolačićima.
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti naših usluga, mjerenja posjećenosti te prilagodbe sustava oglašavanja.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se", no ukoliko želite saznati više o kolačićima te ukoliko želite promijeniti postavke, pogledajte ovdje.

Slažem se

Kada odgoditi polazak u školu?

Kada odgoditi polazak u školu?

Ponekad je bolje dijete upisati u školu kada je nešto starije i zrelije

Ako je dijete do 1.travnja tekuće godine navršilo šest godina, obvezni ste ga upisati u školu. Za nešto mlađe dijete možete tražiti prijevremeni upis, a polazak u školu možete i odgoditi ukoliko dijete ima određenih zdravstvenih teškoća. Naime, prije upisa dijete mora proći pregled kojim će stručno povjerenstvo utvrditi njegovo psihofizičko stanje i dati potvrdu o spremnosti djeteta za školu. Ako se na pregledu utvrdi da dijete nije postiglo stupanj zrelosti koji mu je potreban za praćenje i izvršenje školskih obveza, onda stručno povjerenstvo može predložiti da se dijete ne upiše u toj školskoj godini. Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo za jednu godinu.

Odgoda upisa u školu

Odgodu upisa stručno povjerenstvo škole predložit će ako procijeni na temelju samoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj. Polazak u prvi razred se odgađa i ako se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti, odnosno biti na rehabilitaciji nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj. 

Za dijete kojemu je odgođen upis u prvi razred obvezno se u sljedećoj školskoj godini ponovo provodi postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja radi upisa u prvi razred. Tu godinu koju je dijete dobilo kako bi se bolje pripremilo za školske i nastavne izazove treba iskoristiti na najbolji mogući način. To znači da je s djetetom potrebno dodatno raditi na vještinama i znanjima koje su procjenjene kao nedovoljno razvijene, a koje se očekuju pred polazak u školu.

Privremeno oslobađanje od upisa

Roditelj može podnijeti zahtjev za privremenim oslobađanjem djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole za dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće. Osim zahtjeva roditelj obvezno dostavlja medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja. Roditelj može zatražiti i privremeno oslobađanje od već započetog školovanja.

Ako dijete zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti nastaviti započeto školovanje u osnovnoj školi, zdravstvenoj ili rehabilitacijskoj ustanovi, ili u kući, roditelj može osnovnoj školi koju dijete pohađa podnijeti zahtjev za privremenim oslobađanjem djeteta od već započetog školovanja. Osim zahtjeva obvezno se dostavlja medicinska dokumentacija o zdravstvenom stanju djeteta. Dijete može biti oslobođeno pohađanja nastave najdulje godinu dana.
 
Zašto roditelji traže odgodu

Roditelji žele odgoditi djetetov polazak u školu najčešće iz dva razloga. Jedni odgodu žele zbog dijagnoze koju dijete ima, to mogu biti teškoće motorike, teškoće u razvoju govora, teškoće pažnje i koncentracije. Drugima je razlog emocionalna nezrelost djeteta. Emocionalna zrelost podrazumijeva primjerene reakcije u određenim situacijama te mogućnost kontroliranja vlastitog ponašanja. Dijete prije polaska u školu treba u svom razvoju postići određeni stupanj emocionalne stabilnosti i samokontrole.

Dijete te dobi otvoreno iskazuje emocije, ali ih pokušava i kontrolirati, pokazuje strahove i bori se za svoja prava. U školi je dijete izloženo sustavu vrednovanja i ocjenjivanja, pohvalama i kritikama te će morati na određeni način prihvatljivo reagirati. Pred polazak u školu bitno je da dijete ima određenu razinu tolerancije na frustraciju, što će mu omogućiti da ustraje u učenju i onda kad baš njemu nije ugodno i zanimljivo, da prihvaća uspjeh odnosno neuspjeh te se zna nositi s osjećajima koji ih prate. Emocionalna zrelost djeteta raste i razvija se proporcionalno s njegovom samostalnošću i preuzimanjem obaveza i odgovornosti.

Što se očekuje od djeteta pred polazak u školu?

Grafomotorika podrazumijeva da dijete posjeduje fleksibilnost šake i prstiju, pravilno drži olovku, linija mu je jasna, adekvatnog pritiska. Po uzorku zna povlačiti linije od crte do crte, od točke do točke, ravne kružne i valovite linije. Može precrtati likove kao što su krug, trokut, kvadrat i romb. Zna pisati svoje ime velikim tiskanim slovima.

Prostorni odnosi podrazumijevaju da dijete razumije prostorne odnose kao što su  gore, dolje, ispred, iza, na, u, ispod, iznad. Usvojilo je orijentaciju:
  • na tijelu (desna/lijeva ruka, desna/lijeva noga, desno/lijevo oko)
  • u prostoru (što je desno od njega, a što lijevo, zna odrediti smjer kretanja)
  • na papiru (što je na desnoj strani papira, a što je na lijevoj).
Kad su u pitanju vremenski odnosi, razumije što znači  prije, poslije, jutro, podne, večer, prijepodne, poslijepodne.

Kod matematičkih vještina zna brojanje do 20, brojanje s prekidom, brojanje unatrag od 10 do 0. Snalazi se u pojmovima više, manje, oduzmi, dodaj. Razumije pojam skupa: što sve spada u neki skup, a što ne (klasifikacije po obliku, veličini, težini, boji), uspoređuje dva skupa (gdje ima više, a gdje manje elemenata), zna da se dodavanjem skup povećava, a oduzimanjem smanjuje. U skupu od 10 elemenata zna rezultat dodavanja za jedan i oduzimanja za jedan uz pokazivanje. Povezuje brojku uz količinu, primjerice, brojka 9 = devet elemenata. Mjereći može usporediti koji su predmeti duži, veći, širi.

Kad su u pitanju govor i jezik, pravilno izgovara sve glasove. Pravilno se gramatički izražava (koristi množinu, jedninu, zamjenice, govori pravilno u rodu i padežu). Zna verbalno definirati jednostavne pojmove.Zna iskazati po čemu su neke stvari, bića, pojave slični, a po čemu su različiti.

Koncentracija potrebna za školu

Na zadatku se može zadržati 15 - 20 minuta, a trajanje igre može biti i 60 minuta uz kratke otklone pažnje. Predčitalačke vještine podrazumijevaju da može rastaviti poznate riječi na slogove. Prepoznaje i imenuje kojim glasom počinje i kojim glasom završava riječ. Zna imenovati riječi na zadani glas.Prepoznaje je li zadani glas na početku riječi, na kraju ili u sredini. Zna rastaviti jednostavne riječi na glasove. Od pojedinih glasova zna sastaviti jednostavnu riječ. Prepoznaje simbole slova i brojeva. Zna ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja, imena ukućana, svoju dob, prepoznaje i imenuje boje, prepoznaje okuse, prepoznaje vruće/hladno/mlako, te članove obitelji : majka, otac, baka, djed, brat i sestra.
 
Komentari
+2