Govor kao vještina – od govora do pisma

Govor kao vještina – od govora do pisma

Sve više djece s govorno jezičnim teškoćama – kako riješiti taj problem?

Djeci i roditeljima koji se svakodnevno susreću s govorno-jezičnim teškoćama i teškoćama u čitanju i pisanju zasigurni će koristiti upravo objavljene vježbenice „Slikom do riječi“ i „Kada slova ne slušaju“ koje je izdala nakladnička kuća Mozaik. Autorice vježbenica su Nataša Šunić, prof.logoped i Renata Kožul, prof.logoped , koje već dugo rade s djecom s teškoćama u pisanju i čitanju.  Vježbenice su nastale iz dugogodišnje prakse autorica.

„Promatrajući govorno-jezični status djece predškolske dobi unatrag par godina, uočava se sve veći porast govorno-jezičnih teškoća, bilo da se radi o teškoćama artikulacije, usporenom razvoju govora ili teškoćama vezanim uz uporabu jezika. Razlozi za to su brojni, a ubrzan način života i sadržaji kojima su djeca danas izložena također mogu biti djelomično odgovorni za navedene teškoće.

Dok su u ranijem predškolskom periodu najčešće teškoće govora i jezika vezane uz kasnije progovaranje, pogrešan izgovor glasova i mucanje, u godini pred polazak u školu pozornost treba obratiti i na predvještine potrebne za uspješno usvajanje čitanja i pisanja – auditivna percepcija i diskriminacija, vizualna percepcija, vizualna i slušno-govorna memorija, sukcesivne funkcije(praćenje slijeda u vremenu i prostoru), vizualno-motorna koordinacija, prostorna orijentacija, grafomotorika, jezična kompetencija.

Već u vrtiću(godina pred školu) možemo prepoznati djecu koja potencijalno mogu razviti teškoće čitanja i pisanja. Takva djeca obično teško razlikuju glasove (S-Š, Š-Ž, S-Z...), ne uočavaju početni i/ili završni glas u riječima, teško povezuju glasove u riječi (M-I-Š = miš), imaju teškoća u praćenju slijeda (u zadacima crtanja likova u slijedu), lošije crtaju u odnosu na svoje vršnjake, zrcalno pišu slova ili imaju teškoća u zapamćivanju oblika slova, imaju lošu slušno-govornu memoriju (pamćenje pjesmica), manji opseg vokabulara, jednostavnu strukturu rečenice. Kako bi se izbjegle veće teškoće u školi, dobro je potražiti savjet logopeda i psihologa koji će učiniti procjenu spremnosti za školu i roditelje uputiti u potrebne postupke“, ističu autorice vježbenica Nataša Šunić i Renata Kožul.

Kada slova ne slušaju

„Vježbenica je namijenjena djeci od 1. do 4. razreda osnovne škole, koja pokazuju teškoće u svladavanju čitanja i pisanja te njihovim roditeljima, učiteljima i ostalim stručnjacima koji im pomažu u svladavanju tih vještina. Djeca će kroz nekoliko razina zadataka naučiti vizualno razlikovati „neposlušna“ slova,  poboljšati strukturu rečenice u samostalnom pismenom izražavanju, te proširiti vokabular. Kako slova nekada zaista znaju biti „neposlušna“  namjera nam je bila na što zabavniji način omogućiti djeci svladavanje složenih vještina kao što su čitanje i pisanje“, objašnjava prof. logoped R. Kožul.  

Slikom do riječi

Slikom do riječi, vježbenica je namijenjena poticanju govorno-jezičnih vještina djece u dobi od 4 do 7 godina. Iako je početno zamišljena kao radni materijal za poticanje razvoja vokabulara i strukture rečenice djece koja imaju zakašnjeli govorno-jezični razvoj, mogu poslužiti i kao priprema djece urednoga govorno-jezičnog razvoja za školu. Sadržaji su popraćeni veselim i zabavnim ilustracijama. Forma radnih listića omogućuje razvijanje kreativnosti u njihovoj primjeni. Uz pomoć sličica koje se izrezuju, povezuju olovkom ili zaokružuju, djeca na zabavan način usvajaju govor i jezik.
(M.G.)
 
Komentari
+2