Važnost komunikacije u organizaciji

Važnost komunikacije u organizaciji

Dobra komunikacija je neophodna za svaki biznis

Komunikacija je jedna od najosnovnijih funkcija u bilo kojoj organizaciji ili biznisu i njena važnost se ne može dovoljno naglasiti. To je proces prijenosa informacija, ideja, misli, stavova i planova između različitih dijelova neke organizacije. Odnosi među ljudima nisu mogući bez komunikacije, tako je dobra i efikasna komunikacija neophodan je dio, kako ljudskih odnosa tako i uspješnog biznisa.  

Efikasna komunikacija je potrebna na različitim razinama i različitim aspektima u organizaciji kao što su:

Za odnose rukovodstvo – zaposlenik:
Efikasna komunikacija informacija i odluka je ključna komponenta za odnose između
rukovodstva i zaposlenika u nekoj firmi. Firma ne može dobro funkcionirati ako poslodavac najprije ne objasni dobro što traži od radnika. Za poslodavca je zapravo najvažnije da zna dobro komunicirati i sporazumijevati se s radnicima i zapravo većina problema u rukovodstvu dolaze zbog nedostatka pravilne komunikacije. Šanse krivog sporazumijevanja i krivog predstavljanja stvari mogu se svesti na minimum s pravim sistemom komunikacije.

Za motivaciju i jačanje morala zaposlenika:
Komunikacija je osnovno sredstvo za motivaciju, koja može poboljšati moral zaposlenika u nekoj firmi. Neodgovarajuća ili kriva komunikacija među zaposlenicima ili među njima i šefovima tvrtke je glavni uzrok konflikta i niskog morala u nekoj firmi. Poslodavac bi trebao zaposlenicima objasniti što trebaju raditi, koliko dobro to rade i što se bi trebalo napraviti kako bi radili još bolje i s više motivacije.

Za povećanje produktivnosti:
Efikasnom komunikacijom možete održavati dobre odnose u firmi, i isto tako lakše potaknuti zaposlenike da sami daju ideje kako da se poboljša stanje i produktivnost.

Za zaposlenike:
Kroz komunikaciju sa poslodavcem možete davati svoje izvješća o radu, komentare, pritužbe i prijedloge. U tvrtki bi trebale postojati unaprijed osmišljene procedure brze, efikasne i direktne komunikacije zaposlenika i šefova, kako bi se izbjeglo nezadovoljstvo radi čekanja, nesporazumi i prenošenje krivih informacija preko drugih osoba i uspostavio bolji odnos među svima u firmi.

Važnost pismene komunikacije:
Komunikacija može biti verbalna ili pisana. U verbalnoj, neposrednoj komunikaciji, slušatelji, primatelji informacije dobijaju ne samo od izgovorene riječi , već i govora tijela iz kojeg se može jasno razaznati šali li se netko s vama, je li ljuti i sl. U pisanoj poruci toga nema, pa je veoma važno da ona bude jasna, koncizna i ispravna, kako bi se izbjeglo krivo tumačenje te poruke. Pisana informacija je stalna i može ostati za buduće korištenje, isto tako zaposlenicima daje priliku da je i sami komentiraju, na pismeno ili direktno verbalnim putem.

 
Komentari
+2