Kako oprati pernicu?

Kako oprati pernicu?© Pexels

Kako da odrzˇavate pernicu tako da uvijek izgleda kao nova? Necˇistoc´e i dugotrajno korištenje mogu ostaviti traga na pernicama. Regularnim cˇisˇc´enjem minimalizirat ćete sˇirenje necˇistoc´a, ali ako je pernica basˇ prljava, morat c´ete ju propisno oprati.

Pranje pernice u perilici rublja
Kako oprati pernicu u perilici rublja?  Vec´ina tekstilnih pernica je  pogodna za strojno i rucˇno pranje, ali ako su nacˇinjeni od kozˇe ili ekokozˇe, neophodno je da posebno obratite pazˇnju za odrzˇavanje takve vrste materijala.

Prije pranja pernice:
Ispraznite pernicu i ostavite ju otvorenu. Provjerite dobro, u slucˇaju da je ostao neki manji predmet.  Ako pernica ima metalni okvir, uklonite ga prije pranja. Sve sˇto je bilo u pernici stavite u jednu vrećicu da se ne bi izgubilo dok traje cˇisˇc´enje. Ako su neke od stvari koje su bile u pernici također zaprljane, ocˇistite i njih prije nego sˇto ih vratite nazad.

Ako je moguc´e, smjestite pernicu u vrec´u za pranje ne bi li izbjegli potencijalna osˇtec´enja koja nekad mogu nastati tijekom pranja u perilici. Kao alternativa mogu posluzˇiti i jastucˇnice ili jednostavno mozˇete izvrnuti pernicu tako da osjetljivi dijelovi postanu dio unutrasˇnjosti.
Provjerite je li perilica cˇista i da nije ostalo prasˇka u njoj od prethodnih pranja.

Nemojte pretjerivati sa prasˇkom: koristite male kolicˇine posebnog deterdzˇenta namijenjenog za osjetljive stvari.
Smanjite broj obrtaja centrifuge i koristite sˇto manju temperaturu za pranje.
Nakon sˇto je perilica zavrsˇila, izvadite pernicu i ostavite da se susˇi prirodno. 

Ako se bojite prati pernicu u perilici rublja, tada ju možete oprati ručno.
  1. Ispraznite pernicu.
  2. Napunite lavor ili umivaonik s vodom. Vodite racˇuna da voda ne bude previsˇe topla da ne bi dosˇlo do pusˇtanja boja.
  3. Dodajte malu kolicˇinu deterdzˇenta u vodu. Nemojte koristiti regularne deterdzˇente koji mogu biti agresivni i osˇtetiti pernicu. 
  4. Protrljajte necˇistoc´e mekanom stranom spužve ili krpom, s posebnim fokusom na mjesta gdje su mrlje najizrazˇenije. Cˇetkica za zube mozˇe biti od koristi za uporne mrlje ili za mjesta  do kojih je tesˇko doprijeti. Za isti problem mozˇete koristiti i cˇacˇkalicu. 
  5. Za susˇenje vrijedi isto pravilo kao i za strojno pranje: neka se susˇi prirodno, na zraku.

 
Komentari
+2