Najveće lekcije uče se kod kuće

Pet koraka s kojima ćeš naučiti dijete vrlo važnu životnu stvar

Empatija nije samo dobra za okolinu, već i pojedinca, a roditelj je taj koji na najbolji način može djetetu usaditi svijest o drugima

Iskoristi svaku priliku za učenje

Kada svjedočite nekoj situaciji u kojoj do izražaja dolaze emocije, primjerice tijekom ili nakon nekog incidenta u školi, razgovaraj s djetetom o emocijama i iskustvu osobe koja je bila uključena u incident. Postavi mu pitanje nalik ovima: Što misliš što se događa u životu tvog prijatelja (ako je on osoba uključena u incident)? Jesi li primijetio kako je reagirao na konkretni događaj, hoćeš mi opisati u nekoliko riječi njegovu rekaciju? Zbog čega misliš da je tako reagirao?

2/6
Pratite nas
2021. Sva prava pridržana.