Aukcije

Kako funkcioniraju aukcije?


Skupljajte žena.hr novčiće i nekoliko puta tjedno ćete imati priliku pomoću virtualne valute kupiti tj. osvojiti stvarne proizvode.
Aukcije proizvoda odvijati će se od 17h do 20h, a osoba koja na kraju ponudi najviši iznos žena.hr novčića osvaja proizvod. Ponuđeni iznos žena.hr novčića skinuti će se sa računa samo osobi koja je osvojila proizvod tj. ponudila najviši iznos.
Aukcije neće biti unaprijed najavljene, zato provjerite svaki dan u 12h.